Riksdagen har valt en ny JO

Konstitutionsutskottet är mest känt för sin granskning av regeringen, men har även andra uppgifter. En av dem är att föreslå vem riksdagen ska välja till justitieombudsman. En av de fyra justitieombudsmännen gick nyligen i pension och i onsdags morse stod jag i riksdagens talarstol för att presentera KU:s förslag till efterträdare. JO-ämbetet är viktigt, men kanske inte så känt, så jag tänkte i dagens krönika återge vad jag sade i riksdagen i onsdags.

”I egenskap av ordförande för riksdagens KU är det en stor glädje för mig att för kammaren få presentera utskottets enhälliga förslag till ny JO. Låt mig dock först få erinra kammaren om att det i år är 207 år sedan JO-ämbetet inrättades och 206 år sedan riksdagen år 1810 valde den första justitieombudsmannen, Lars Augustin Mannerheim. Alltsedan dess har JO haft uppgiften att utöva tillsyn över myndigheterna och säkerställa att de följer lagar och andra bestämmelser i sin verksamhet. Den verksamheten är en del av riksdagens kontrollmakt och en viktig kraft för att hög kvalitet och rättssäkerhet ska råda i den offentliga förvaltningen.”

ANDREAS NORLÉN
Riksdagsledamot (M) och KU:s ordförande

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160129

Share