Riksmötets öppnande

Som enda landsortsmedia på plats kan Länstidningen Östergötland/ Länstidningen Värmlandsbygden rapportera från den svenska demokratins högtid: Riksmötets öppnande den 13 september. Läs allt nästa vecka!

Staffan Danielsson (C) Östergötland, försvarsminister Peter Hultqvist (S) och Daniel Bäckström (C) Värmland.

Staffan Danielsson (C) Östergötland, försvarsminister Peter Hultqvist (S) och Daniel Bäckström (C) Värmland.

Östgötske Andreas Norlén (M), ordförande i konstitionsutskottet, tillsammans med värmländske partikollegan Christian Holm Barenfeld (M).

Östgötske Andreas Norlén (M), ordförande i konstitionsutskottet, tillsammans med värmländske partikollegan Christian Holm Barenfeld (M).

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share