Saltängen var flottast i stan

Gripenwaldska huset, även kallat W6-huset, är ett minne från tiden då societeten lät bygga och flyttade in på Saltängen. W6-huset bär på en lång och spännande historia.

NORRKÖPING (LT)

Hertig Johan, hertig av Östergötland mellan åren 1606 till 1618, kom att få stor betydelse för Norrköping då han lade grunden till Holmens bruk där tillverkning av vapen startades.

Han var även initiativtagare till stadsdelen Saltängen som under 1600-talet tillhörde Norrköpings finare stadsdelar.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share