Samarbete för utsatta kvinnor

En verksamhet som ligger inom socialförvaltningens område är hjälp till våldsutsatta kvinnor och ungdomar. Från och med 2018 har ett avtal tecknats mellan Kvinno- och tjejjouren Ellinor och Beata i Linköping och Mjölby kommun.

MJÖLBY (LT)

Den offentliga sektorns uppgift är att skapa välfärd i Sverige. Särskilt inom den sociala sektorn finns många utmaningar.

Forum är en intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning exempelvis Röda korset, stadsmissioner och kvinnojourer. De organisationerna består till största delen av människor som arbetar ideellt, och där finns även en stor kunskap som bygger på erfarenhet och engagemang.

Text och bild: INGA-BIRGITTA WIDÉN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180202

Share