Samordning och tätare dialog

Björn Ekengren är näringslivssamordnare i Söderköpings kommun

Björn Ekengren är sedan ett år tillbaka näringslivssamordnare i Söderköpings kommun. Nu arbetar han för att vända den sedan lång tid minskande företagssamheten i kommunen och få pendeln att svänga i positiv riktning igen.

SÖDERKÖPING (LT)

Björn Ekengren tar emot i de fräscha Cofficelokalerna vid Hagatorget i Söderköping. Han efterträdde Barbro Mellqvist som näringslivs-samordnare  och har hunnit bli varm i kläderna då han jobbat ganska precis ett år i sin nya befattning. – Jag kommer från en företagarfamilj…

Text och bild: OWE BERGGREN

Share