Samtal om Ellen Key

Från vänster: Karl-Henrik Svenstedt, Kerstin Bergman och Johan Chrispinsson inledde samtalet om Ellen Key i hennes vackra och ljusa vardagsrum på Strand. Bild: BO OLLS

Från vänster: Karl-Henrik Svenstedt, Kerstin Bergman och Johan Chrispinsson inledde samtalet om Ellen Key i hennes vackra och ljusa vardagsrum på Strand. Bild: BO OLLS

Intresset var stort när Gunnar Elfström välkomnade ett 30-tal gäster som samlats för att diskutera Ellen Key (1849–1926) och hennes betydelse. Ämnet för dagen var Ellen Key och vännerna.

– Ellen Key är lika aktuell i dagens samhälle som då hon var verksam. Intressant att dessa samtal nu blivit av, inledde Johan Chrispinsson samtalen.

Text: BIRGITTA WIDÉN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160722

Share