Samverkan för tryggare samhälle

Joanna Sjölander, Sylvia Nilsson och Sophia Jarl vill se ett fördjupat samarbete med civilsamhället för en ökad trygghet.

NORRKÖPING (LT)

Ett tryggt samhälle som håller ihop är en förutsättning för att kunna ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som finns i kommunen anser Nya Moderaterna Norrköping.

– Något som vi glömt bort i dagens samhälle är att vi ska värna om varandra. Därför vill Moderaterna Norrköping koppla samman det som händer i den civila sfären med det som kommunen kan göra.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171110

Share