Satsade på naturlig rening

Litet miljövänligt system löste avloppsfrågan

Elsa-Maria och Magnus har haft god hjälp av Tony Rosander på Alnarp cleanwaters system.

NORRKÖPING (LT)

Elsa-Maria och Magnus Nillroth i Skärkind stod inför det oundvikliga att deras avlopp var tvunget att åtgärdas innan 2018. Avloppsvatten-förordningens krav var att samtliga enskilda fastigheters avloppssystem skulle uppfylla riktlinjerna för reningseffekten senast detta år. När Elsa-…

Text och bild: CARINA LARSSON

Share