Sju mindre gårdar som blev en

sid19GTS

Här finns 52,1 hektar i ett skifte varav merparten utgörs av ovanligt välskött skog. Två gårdscentra och många byggnader samt en grävd damm med kräftor hör till. Välkommen till Givetorp Ängen som är veckans Gård till salu.

Fastigheten Givetorp Ängen är speciell då den har byggnaderna i huvudsak samlade till två gårdscentrum, Ängen och Norra Templet. Ängen är det nuvarande centrat och där man bott under senare år. Norra Templet är där familjen tidigare bott. Den här fastigheten utgjordes vid det laga skiftet 1864 av sju mindre gårdar vilka under åren lagts samman och kommit att bli en enhet.

Bostadsbyggnaden på Ängen är från 1938 och i 1 ½ plan med liten källare. Här finns en boarea om 127 kvadratmeter som fördelas på 5 rum och kök. Huset renoverades 1998. Idag är det en modern och bekväm bostad. Huset värms med vattenburen värme från kökspannan för ved och el.

En del av interiören är det stora bondköket, det lantliga signumet. Jämte modern utrustning som spishäll och inbyggnadsugn finns här både vedspis och en vedeldad kökspanna. Köket har även en praktisk lättstädad design. Vardagsrummet och biblioteket finns också på detta våningsplan. En trappa upp finner man sovrum och förrådsutrymmen under snedtak. Det fräscha kombinerade badrummet och tvättstugan har väl tilltagen yta med kaklade väggar och våtrumsmatta.

På fastigheten finns även ett före detta bostadshus med enkelt traktorgarage och en inredd vävstuga samt ett rum på övervåningen. Ladugården har kreaturshus med gjutet golv samt loge med jordgolv. Här finns också en uthusbyggnad i 1½ plan som har många funktioner såsom att den inrymmer två garage, vedbod och har en snickarbod på övervåningen. På tomten finns dessutom en gäststuga.

Norra Templets bostadshus är från 1880 och byggt i 1 ½ plan med en boarea om 90 kvadratmeter. Det har stått obebott i 18 år. Härinne finns bland annat ett gammaldags kök med vedspis och enkel inredning samt skafferi. På Norra Templet finns stort ett antal övriga byggnader.

Vad som anges ha varit Givetorps största gård är idag en ödegård. Någon gång under 1800-talet uppfördes mangårdsbyggnaden. Den är i 2 plan och har sedan glansdagarna använts som fritidshus. Huset har under många år stått öde och har nu omfattande renoveringsbehov. På den här tomten finns ett härbre av ansenlig ålder, en knuttimrad bod, ladugård, hönshus med mera.

Arealen uppgår till totalt 52,1 hektar. Av dessa utgörs 47,4 av skogsmark där virkesförrådet beräknas till 9 543 skogskubik och medelboniteten till 8,1. Skogen består av 87 procent barrträd. Det som framhålls rörande fastighetens skog är att den delvis är så välskött att den närmast är parkliknande. Man har under många år för hand stamkvistat stora delar av beståndet. Dessutom finns bra basvägar runt hela fastigheten.

Inägomarken är på 1,9 hektar och består av betesmark och mossmark. Fastigheten har på den västra delen vid torpet ”Smatten” även en trevlig naturskön damm om 1,2 hektar där det finns inplanterade kräftor.

Givetorp Ängen har stora möjligheter att utvecklas genom renoveringar av de idag oanvända byggnaderna. Med dess ovanligt välskötta skog och möjligheter till friluftsliv, jakt och fiske erbjuder gården bara mer ju närmare man ser på den.

Text: BO BÄCKMAN

Share