Skogsbruk på film

Skogsägare och skogsentreprenör i samspråk.

Skogsägare och skogsentreprenör i samspråk.

GUSUM (LT)

En populär aktivitet som Ringarums LRFavdelning anordnar är filmkvällar i Gusums biosalong. Mestadels har det handlat om hur man gjorde förr, men denna gång blandades gammalt skogsbruk med det senaste på marknaden.

– Det är roligt att så många kommer. Med 50 personer anmälda så innebär det att en fjärdedel av medlemmarna i avdelningen är här, sade ordföranden Frida Karlsson.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160304

Share