Skogsgård med jakt

Sid 19 GTS

En stor trevlig traditionell mangårdsbyggnad med en boyta om 226 kvadratmeter. 83 hektar mark, varav 44 är skog. Flera byggnader och bra klövviltsjakt. Välkommen till Torp 1 som är veckans gård till salu.

Runt Tjällmo är det mestadels såväl gammal som öppen kulturbygd som i första hand sträcker sig söderut och österut. I bygden finns det mesta från skog till sankmarker och vattendrag till jordbruk och mindre byar.

Förr gick den självklara vägen mellan Östergötland och Närke genom just Tjällmo och inte sällan används det här stråket än idag. Här finns många äldre byggnader. Ofta nämns den medeltida kyrka, prästgårdarna, tingshuset och inte minst gästgiveriet som exempel på sådana.

Gästgifvaregården har varit verksam sedan 1670 och den traditionen fortsätter med ambitionen att ta verksamheten med in i framtiden. Ekologiskt väljs i första hand men samtidigt prioriteras närproducerat före importerad ekologisk mat. Nära och eko går alltså först. Matavfallet går till bioenergi och egen kompostering.

Veckans gård, Torp 1, är belägen några kilometer öster om Tjällmo inte långt från kommungränsen mellan Motala och Finspång. Man finner gården, nära sjön Lien längs väg 1128 som leder upp till Prästlöp vid väg 51.

Mangårdsbyggnaden i 1 1/2 plan har en traditionell värdig och vacker stil med entré genom en stor veranda som kröns av en balkong på andra våningen. Boytan uppgår till 226 kvadratmeter. Uppvärmningen sker idag av en bergvärmepump. Husets interiör har trots renoveringen omkring 1980 en bevarad air av äldre tid.

Köket med en skåpinredning från 1930- talet kan få den som tycker om så kallad retro att bli till sig. Bara de höga luckorna i tidstypisk ton ovanför bänkarna räcker för atmosfären och här finns det ännu mer, en hel skåpinredning. Är det möjligt så bör inredningen behållas även vid en framtida renovering eller uppfräschning av köket. De stora sällskapsutrymmena där matsal och salong inbjudande framträder är också tidstypiska. Här får gäster och värdfolk plats i en behaglig miljö.

Det heltäckta trappräcket skapar låga väggar mellan våningsplanen. Den här sortens räcke är idag en ovanlig syn då man söker ljusa upp interiörer så att räcke ibland saknas helt. Ändå har ett täckande räcke sina uppenbara fördelar såsom att inget kan tappas ned från hallen på övre plan eller genom spjälor. Att det tar en del ljus vägs upp av att trappans räcke kan bli en tillgång för inredningen, inte bara en praktisk nödvändighet.

Arrendatorsbostaden har en byggnadsarea om 68 kvadratmeter. Även det här huset har en äldre mycket charmig traditionell stil. Här saknas dock vatten och avlopp. Huset som idag används som förråd har även behov av underhåll.

Arealen om totalt 83 hektar fördelas på bland annat 44 hektar skog och 30 hektar åker. Man har med utgångspunkt i skogsbruksplanen beräknat nuvarande virkesförråd till 8 800 skogskubik och boniteten till 7,5. En skogsväg löper centralt genom skiftet vilket gör skogen lättåtkomlig. Åkermarken är för närvarande utarrenderad till och med 10 mars 2017.

På markerna finns vad som beskrivs som ”utmärkt jakt” på hjort och vildsvin. Jakträtten följer köpet och är därmed direkt tillgänglig. Veckans gård är erbjuder såväl natursköna omgivningar med skog och jakt, närhet till sjö och ett boende som ger den rätta känslan för den här anrika bygden.

Text: BO BÄCKMAN

Share