Skola med badhus

Unika lösning för skolelevers hygien

S:t Olofsskolan stod klar att ta emot 1400 elever vid invigningen i december 1908. Huvudportalens spetsformade båge har en kant av krabbor i sandsten.

NORRKÖPING (LT)

År 1842 trädde landets första folkskolestadga i laga kraft. I och med detta ökade behovet av nya skolbyggnader. Norrköping var inget undantag. Stadens första folkskolor byggdes mellan åren 1861-1866 och begreppet Norrköpingssystemet var infört.  Skolan var inte enbart till för…

Text och bild: CARINA LARSSON

Share