Slumpen tog dem till Boxholm

Fotografering, upcyckling och miljöarbete är deras intresse

Thomas och Sarita Males i den lokal som de nu hyr på Storgatan. Där kan några av Thomas bilder ses nu i oktober.

BOXHOLM (LT)

Att Thomas och Sarita Males hamnade i Boxholms kommun för ganska exakt ett år sedan var mest en slump. De hade aldrig hört talas om Boxholm men beslöt sig ändå för att lämna Katrineholm och flytta in i ett hus vid Arrebo. De är båda naturälskare och Thomas tar sig till skogarna…

Text och bild: KLAS JOHANSSON

Share