Slumrande pärla nära Närkes alvar

Sid19-gts

Tomten är trevligt belägen i det omgivande jordbrukslandskapet där 38 hektar mark hör till fastigheten. Bostadshuset är i mycket dåligt skick, men gården som sådan har en potential att bli ett härligt boende. Välkommen till Ekeby-Björka som är veckans Gård till salu.

Kumla stad bildades först 1942. Det kan tyckas något märkligt med tanke på att den skoindustri som växte fram här under åren kring förra sekelskiftet tidigt nådde en väldig omfattning.

Halva landets skotillverkning fanns 1927 i Kumla och Örebro. Det talesätt i Närke som lyder: ”I Kumla bor det fler skomakare än folk” härstammar från den tiden.

Bland de kända personer med rötter i Kumla finns författaren Håkan Nesser, speedwayföraren Henrik Gustafsson och radio- och tv-personligheten Carl-Uno Sjöblom. I kommunens visionsdokument för 2025 slår man inledningsvis fast ”I Kumla är vi liiite bättre!”

Ett par, tre kilometer söder om veckans gård finns ett område med en väldigt ovanlig natur, alvar, den marktyp som återfinns på Öland och Gotland. I Norra Mossby finns den kalkberggrund som ger en ”stäppartad vegetation och artrik flora”.

Den här sortens områden har ofta utnyttjats för kalkstensbrytning och i länet återstår idag endast några få rester av denna marktyp. Reservatet skyddar denna särpräglade kulturmark och bidrar även till kulturminnesvården. Det är mest så kallad öppen torräng, men vissa partier har mer högre vegetation där i synnerhet oxel och getapel är vanliga. I området finns även två forntida gravfält med cirka 35 övertorvade, runda stensättningar.

Ekeby-Björka är belägen mellan väg 52 och Ekeby längs vad som närmast kan beskrivas som en bygata med gårdar på bägge sidor. Det är någon mil till Örebro, några kilometer till Kumla med den kända järnvägsknuten Hallsberg nära intill, samt vägnätet med E18, E20, väg 51 och förstås väg 52 inom bekvämt räckhåll.

Bostadshuset i två plan har en byggnadsyta om 72 kvadratmeter. Det är idag i så pass dåligt skick att det mer eller mindre räknas som rivningsobjekt. Kanske kan den som älskar utmaningar, har svårt att se ännu ett äldre hus försvinna och vill bevara gårdsmiljön, få det att blomstra upp igen.

Verandan med snickarglädje och entréns pardörrar med småglasfönster som ersätter dörrspeglarna i den översta sektionen låter ana hur det en gång varit. Förnuftet säger troligen riv och bygg nytt i passande stil, känslan säger försök renovera!

Gårdsmiljön med de övriga byggnaderna har en potential att bli en utsökt plats omgiven av jordbrukslandskapets vyer. Ladugården har generösa mått och en traditionell stil. Inredningen är dock omodern.

Bland de flera mindre byggnaderna finns i synnerhet en som känns extra viktig att vårda. Den används som förråd och har en bastant grund med jordkällare.

Till fastigheten hör totalt 39 hektar mark. Av dessa är 21,4 skog. Man beräknar virkesförrådet till drygt 5 000 skogskubik. En stor del av skogen bedöms som slutavverkningsbar. Åkermarken om 14,9 hektar är utarrenderad t o m 17-03-31.

Vad man väljer att göra med bostadshuset är en öppen fråga men i rätt händer kan Ekeby- Björka bli en härlig vacker plats att leva på.

Text: BO BÄCKMAN

Share