Smart marina i Fyrudden

Till våren startar EU-projektet

Byggnationen av Smart marina startar under våren 2019. Det stora problemet i hamnen är bristande utrymme.

VALDEMARSVIK (LT)

Kommunen har fått EU-finansierade medel för att starta projektet Smart Marina och utveckla Fyruddens hamn. Projektet innebär att utveckla hamnen genom att skapa bättre utrymmen för service och båtturism. I dagsläget är det trångt och dåligt med utrymme för manövrering i ham…

Text och bild: EMMA TRYSBERG

Share