Snabbare beslutsprocess

I den nya jaktförordningen blir Förvaltningsrätten i Luleå specialforum för överklaganden av jaktbeslut avseende björn, varg, järv, lo och kungsörn.

I den nya jaktförordningen blir Förvaltningsrätten i Luleå specialforum för överklaganden av jaktbeslut avseende björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Regeringen beslutade nyligen att överklaganden av beslut om jakt efter stora rovdjur ska koncentreras till Förvaltningsrätten i Luleå och att beslut om licensjakt efter varg ska fattas i god tid före jaktstart. Syftet är att få till stånd en snabbare, effektivare och mer likvärdig beslutsprocess.

Beslutet om ändringar i jaktförordningen (1987: 905) och förordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet (1977:937) innebär att Förvaltningsrätten i Luleå blir specialforum för överklaganden av jaktbeslut avseende björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160603

Share