Socialchefen trivs på jobbet

Åke Wännman visar den nya organisationen som han fick i uppdrag som konsult att ta fram. Det ledde till att han sökte och fick jobbet som ny socialchef och han trivs bra.

ÖDESHÖG (LT)

En anställning kan börja på olika sätt. En bra väg, i varje fall för Åke Wännman, visar sig vara att under en sommar känna på jobbet som inhyrd konsult och upptäcka att man trivs med arbetsplats och arbetsgivare.

När den politiska majoriteten spricker och det kommer en ny med KD, S och C får Åke Wännman i uppdrag att skissa ett förslag till en ny organisation.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170630

Share