Stiftet med i fossilfritt Sverige

Per Rosenberg, klimatansvarig Linköpings stift, biskop Martin Modéus och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

LINKÖPING (LT)

Linköpings stift presenterade nyligen sin klimatstrategi. Samtidigt går stiftet även med i Fossilfritt Sverige. Klimatstrategin har den övergripande visionen att Linköpings stift inte ska bidra till den globala uppvärmningen.

På biskopsgården i Linköping presenterade Linköpings stift sin klimatstrategi. Man konstaterar liksom de flesta att klimatförändringen kan vara den största gemensamma utmaning som mänskligheten stått inför.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170310

Share