Stilfull släktgård

gts2011

En ståtlig mangårdsbyggnad, ekonomibyggnader, uthus och 12,5 hektar mark. Bygden har röstats fram som en svensk pärla genom Världsnaturfonden, WWF. Välkommen till Bengtsgården som är veckans Gård till salu.

Sydost om Fjugesta tätort finns Hackvad. Namnet Hackvad är känt i alla fall sedan år 1314, då som Hakuas. Vissa tolkningar gör gällande att namnet bildats av utsprång och ås, en utstickande del av en ås eller drumlin.

I Runeberg från 1849 kan man läsa: ”Hackvads socken, mellan Hardemo i öster, Kräcklinge i nordost, Edsberg i vester, Wiby i söder…/ Den är ock kanske den jemnaste af alla, och bland de bördigaste, med hufvudsakligen lerhaltig jordmån, samt tätt bebygd; blott i vester upptages någon del af träsk.”

I området finns höjdryggar av morän, som kallas drumliner, förr använda som färdvägar och boplatser. Här finns även så kallade vidkronade hagmarksekar med ett rikt växt- och djurliv. Bygden har genom Världsnaturfonden, WWF, röstats fram som en svensk pärla utvald för vackra och skyddsvärda naturområden.

Veckans gård, Bengtsgården, är belägen i den här bygden, 7,5 kilometer från Fjugesta. Här är det ett uttalat jordbrukslandskap, en gammal kulturbygd. Själva gården omges av öppen mark och åker. Som på så många andra platser ser man även här att ladugård och magasin finns på ena sidan vägen och bostaden på den andra.

Mangårdsbyggnaden från 1935 är i två plan med källare. Den beskrivs som herrgårds-liknande och det intrycket är nära till hands när man möts av den stora byggnaden. Boytan uppgår till generösa 231 kvadratmeter och därtill kommer biyta på 102. De sju rummen ger plats för alla. Uppvärmningen sker med jordvärmepump. Uterummet är gediget med många fönster i tre riktningar för största chans att njuta av vyerna och ljuset.

På nedre plan finner man köket som har gott om förvaringsmöjligheter och en matplats. Här finns även vardagsrummet med hemtrevligt rustikt frilagda takbjälkar, en eldningsbar öppen spis och fiskbensparkett, matsal och bibliotek.

En trappa upp finns de fyra sovrummen samt ett skönt utrustat badrum med bland annat ett bubbelbadkar för två. Häruppe finns även sidovindar och garderober.

Ladugården inrymmer stall, spannmålslager, verkstad, höskulle med mera. Stallet med två boxar är isolerat och mäter 2,4 meter i takhöjd. Intill ladugården står det gamla magasinet som behöver få en del omvårdnad för att återfå sitt rätta skick.

Till fastigheten hör totalt 12,5 hektar mark. Av den utgör 5 hektar skog, 4 åker och 2 bete.

Enligt JUF som tidigt började inventera släktgårdar och la fram sin första redovisning 1930 räknas en jordbruksfastighet som varit i samma släkts ägo – eller arrendebruk i minst 200 år som en släktgård. Bengtsgården uppfyller detta.

Bengtsgården är det där tillfället att kombinera boende i ett vackert anrikt landskap, med chansen att kanske förverkliga drömmen om att ha häst eller ta tillvara gårdens andra möjligheter.

Belägen med endast 7,5 kilometer till Fjugesta, 13 till Kumla och tre mil till Örebro är samhällsservicen på bekvämt avstånd och ger även möjligheter för arbetspendling. Gårdar som funnits i samma familj över 200 år måste ha något extra.

Text: BO BÄCKMAN

Share