Stilfullt i gränsbygd

Anor från 1600-talets början, representativ mangårdsbyggnad från 1824 och 360 hektar välarronderad mark, varav över 300 utgörs av skog. Härtill kommer god jakt samt egna fiskevatten. Välkommen till Västra Lonntorp 157 som är veckans gård till salu.

Veckans gård, Västra Lonntorp 157, finner man vid sjön Lonnen i Karlskoga kommun. För att reda ut begreppen så minns man rätt om ens geografikunskaper anger att Karlskoga tillhör landskapet Värmland. Däremot tillhör inte Karlskoga Värmlands län utan Örebro län. Att Karlskoga är beläget i någon sorts gränsland är inte någon helt ny sak.

Den historiska delen av mäklarens beskrivning av veckans gård inleds: ”I slutet av 1500- talet började den djupa vildmarken i gränslandet mellan Örebro och Värmland att befolkas. Man hade hittat malm i bergen och den ständiga efterfrågan på timmer till hamnarna…”.

För att gå tillbaka till gårdens rötter så gavs kyrkoherde Olof Hansson 1608 i ett brev från Karl den IX rätten att bruka torpstället Västra Lonntorp då på Konungens och Kronans egendom. De familjer som kom att bruka gården förstod att dra nytta av det strategiska läget.

Idag finns fortfarande den representativa mangårdsbyggnaden från 1824 kvar. Tillsammans med den övriga gårdsmiljön bildas en mycket fin gårdsmiljö som även sammantaget kan betraktas som representativ.

Mangårdsbyggnaden i två plan på källargrund har utsikt över åkrar och Lonnen. Den värms med en bergvärmeanläggning med två hål. Boytan uppgår till 258 kvadratmeter och därtill kommer en biyta om 57 kvadrat. Liksom övriga bostadshus har den tak belagt med Grythytteskiffer.

Flygelbyggnaden är uppförd 1846 i samma stil som mangårdsbyggnaden. Här är boytan 170 kvadratmeter och den tillhörande biytan 80. Bostaden värms genom en kulvert från bergvärmeanläggningen i mangårdsbyggnaden.

Båda ovanstående byggnader stammar från 1800-talet medan gården i sig har anor tillbaka till 1600-talet. Från den tiden eller det tidiga 1700-talet antas gårdens äldsta byggnad höra. Den har en historia som magasin men har totaltrenoverats 2005 då den också blev iordningställd som bostad med en boyta om 115 kvadratmeter.

Av gårdens två ekonomibyggnader inrymmer den större en före detta ladugårdsdel med höskulle och loge. Idag är den anpassad för vinterförvaring av båtar och husvagnar. Den mindre ekonomibyggnaden har plats för fem bilar.

Utanför gårdscentrum finns både en bastu vid Lonnens strandkant och en jaktstuga i skogen väster om gården.

Fastighetens areal uppgår totalt till 363,2 (360) hektar. Av dessa är den produktiva skogsmarken 304,5 hektar med ett virkesförråd om 53 000 skogskubik och en bonitet om 7,1. Skogen uppges vara mycket välskött och här finns även ett väl utbyggt skogsbilvägsnät.

Den nuvarande ägaren har varit mycket intresserad av jakt och på markerna finns god tillgång på det mesta vilt, från älg till hare. Med köpet följer 18 jakttorn samt foderplatser. Fastigheten har dessutom 40 hektar eget fiskevatten i Lonnen och i ån. Det finns gott om både insjöfisk och kräftor.

Västra Lonntorp 157 erbjuder såväl ett bekvämt boende med tillhörande goda jakt- och fiskemöjligheter. Gården har även god avkastning från skog och uthyrningsverksamhet. Det är nära till Karlskoga men härifrån är det också bara 2,5 timme med bil till Stockholm och 3,5 timme med bil till Göteborg eller Oslo.

Text: BO BÄCKMAN

Share