Stinsen fokuserar på Östersjön

Makassar Highways grundstötning diskussionsämne

Pia Berglund, till vänster, vice vd på Svensk Sjöfart och Kristina Yngve, riksdagsledamot för Centerpartiet och talesperson för partiet i miljö- och klimatfrågor.

SÖDERKÖPING (LT)

Studieförbundet Vuxenskolan och Centerpartiet i Östergötland hade tagit initiativet till en informationsträff om det alltid aktuella ämnet Östersjön, särskilt efter Makassar Highways grundstötning i Tjust skärgård. Den fick till följd att olja läckte ut och orsakade skador på…

Text och bild: OWE BERGGREN

Share