Stor areal i Uknadalen

sid22

Gården har flera bostadshus och många ekonomibyggnader. Totalt hör 319 hektar mark till fastigheten. Här finns bland annat ett skogsskifte på 283 hektar med mycket bra jakt. Välkommen till Storgården som är veckans gård till salu.

Den långsträckta Uknadalen erbjuder ett flera mil långt geografiskt och naturmässigt scenario av vackraste slag. Omväxlande, men ändå sammanhållen, ger den resenären upplevelser som kan avnjutas även från bilfönstret. Dalen räknas från Forsaström till Edsbruk och kusten vid Helgenäs.

Flera sjöar ingår eller berörs och Storån som följer vägen, tillsammans med de bitvis mycket branta omgivande bergen uppvisar miljöer med stora naturvärden. Kulturlandskapet samsas harmoniskt med naturlandskapets artrika djur- och växtliv. I Uknadalen möts också Småland och Östergötland, Västerviks- och Åtvidabergs kommun avlöser varandra.

I Falerum, som egentligen tillhör Småland, men sedan 1971 ingår i Östergötlands län har man under århundraden utnyttjat vattenkraften. Här har man med vattnets hjälp bedrivit en omfattande och bred småskalig industriverksamhet. På orten har det funnits pappersbruk, såg, färgeri, tegelbruk, smedja, bryggeri och mycket annat. Den starka företagsandan lever kvar, men med ett annat utbud anpassat till nutid.

Falerum ligger längs väg 35 söder om Åtvidaberg. Fortsätter man genom orten och under järnvägen finns en väg till Hannäs åt vänster. Svänger man där återstår 300 meter till veckans gård, Storgården. Här är vyn över Uknadalen i söder och den brant stigande terrängen i öster betagande. Med all byggnation framstår gården som en trevlig mindre by.

Huvudbyggnaden är i två plan och av äldre stil. Den har varken renoverats eller moderniserat på länge. Ändå finns goda förutsättningar att göra huset till den krona på gården som det en gång varit. Bara balkongen på övervåningen som har en utsikt över dalen gör en renovering värd att överväga. I källaren finns garage, pannrum, förråd med mera. Gården har kommunalt vatten och avlopp.

Intill huvudbyggnaden finns en byggminnesförklarad flygel. Huset i två plan är omodernt, men äger en stor charm och tillför gårdsbilden en mysig atmosfär. Nära flygeln finner man ”en äldre och omodern Törnrosaslottsinbäddad torpstuga”. Ytterligare två bostadshus finns, varav det ena är uthyrt.

På Storgården finns flera ekonomibyggnader, en ladugård och tiotalet andra. De befinner sig i varierande skick. Ekonomibyggnaderna samt återstående inventarier överlämnas vid försäljningen i befintligt skick och innehåll.

Totalt hör enligt skogsbruksplanen 322 hektar mark till fastigheten. Produktiv skogsmark utgör 180 av dessa. Här finns ett virkesförråd om 26 310 skogskubik och boniteten beräknas till 5,6. Det är mest tall, 70 procent, och gran 13 procent. Utöver den arealen har ett område på 77 hektar lösts in som naturreservat, men fastigheten har dock jakträtten kvar där. Gården har även 32 hektar inägomark och 1,3 hektar vatten.

Storgården är belägen inte bara i ett av de unika och natursköna områdena i Östergötland utan även med en vacker utsikt över det. Natur- och kulturlandskap har sammansmält genom seklerna och de höga naturvärdena är i sig något av ett tecken på att man lyckats. Vem vill inte bo och verka i den här miljön?

Text: BO BÄCKMAN

Share