Stort engagemang för nyanlända

Den integrationsenkät som genomfördes av Landsbygdsnätverket under hösten 2015 visar på ett stort engagemang för att ta emot asylsökande och nyanlända på landsbygden i Sverige. Drygt 90 projekt redovisas där grupper lokalt arbetar med lösningar kring boende, praktikplatser, fotboll, språkundervisning samt hjälp att etablera sig i det svenska samhället.

– Många hör av sig för att få ta del av materialet, säger Per Hasselberg, ordförande i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp, och vi står på tårna och är beredda att stötta dem som vill engagera sig för att komma igång med liknande aktiviteter.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160212

Share