Stort kulturpris i liten kommun

Alla årets pristagare på rad. Från vänster Irma Karlsson, Johan Christer Schütz, Frida Wernersson, Cathrin och Johan Hesselstrand, Sissela Wasén och Eva Granlund.

ÖDESHÖG (LT)

Den har passerat 3,5 miljoner kronor i kulturpris sedan starten i mitten på 1980-talet, stiftelsen Ingeborg och Folke Löfs minnesfond.

Det känns som om vi inte riktigt förstår hur stort det egentligen är att det i en kommun av Ödeshögs storlek ges 150 000 kronor varje år till sex kulturarbetare.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171013

Share