Svensk gruvdrift

Eva-Brita Åkerlund guidar besökarna runt nere i gruvans mörker.

Eva-Brita Åkerlund guidar besökarna runt nere i gruvans mörker.

SVENSK GRUVDRIFT (LT)

Redan under 1300- talet startade gruvdriften i Östergötland men det var först under 1600- och 1700-talet som järnmalmsbrytningen kom att ha stor betydelse. Speciellt i Hällestad Finspångs kommun där det förekommer järnmalmsfyndigheter på flera ställen.

Vid Glans kalkbruk, Vånga socken Norrköpings kommun, ses resterna av kalkbruket där kalkförbränningen började efter första världskriget och fortsatte fram till 1954 då driften lades ner.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160826

Share