Sydamerika nästa för prästen

Kyrkoherde Åsa Ström Broman lämnar sin tjänst i Söderköping S:t Anna församling för att bli ambulerande präst i Sydamerika med bas i New York under fem år. ”

Kyrkoherde Åsa Ström Broman lämnar sin tjänst i Söderköping S:t Anna församling för att bli ambulerande präst i Sydamerika med bas i New York under fem år.

SÖDERKÖPING (LT)

Den 5 september sker flytten och då börjar ett stort äventyr arbetsmässigt för kyrkoherde Åsa Ström Broman, då hon tillträder en ambulerande halvtidstjänst som kyrkoherde i Sydamerika med bas hos SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) i New York.

Tjänsten är på fem år. Åsa Ström Broman har varit kyrkoherde i Söderköping S:t Anna församling i knappt två år (artikel i LT 141107).

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160909

Share