Synskadade firar 100 år med mörker

Från blindpoletter till tårtkalas i Kaktusparken

NORRKÖPING (LT)

Synskadades Riksförbund (SRF) Norrköping firar hundra år. Mycket har hänt sedan föreningen bildades som då hette Norrköping Blindförening.

– Från början bestod föreningen av nio blinda och sju seende, eller ”vanliga seende” som det står i protokollet. Alla protokoll sedan starten finns förvarade hos Stadsarkivet. De första var handskrivna i fina böcker med pärmar och läderryggar. Texterna är svårt att tyda eftersom det är skrivet med gammaldags handstil.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170407

Share