Taklagsfest för fähuset

Det gamla fähuset har flyttats och med ideella krafter byggts upp igen. Från vänster: Einar Samuelsson, Johan Widerström, Lars-Ola Nysten och Raymond Johansson.

KISA (LT)

Det timrade fähuset är en av de äldsta byggnaderna i Kisa. Nu har huset fått en ny framtid efter att ha flyttats och byggts upp igen stock för stock i Kisa hembygdsgård, där man firat med taklagsfest.

– Vi är väldigt nöjda. Det gamla timrade fähuset passar så bra in i den här miljön.

Text och bild: STEFAN HOLGERSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171103

Share