Teatern kommer till publiken

Teaterföreställningen Jord drog fullt hus i Långrådna

Sara, spelad av Therése Lindberg, från bycaféet på besök hos bonden Mikael, spelad av Peter Sundberg, i teaterföreställningen Jord, som sattes upp i Långrådna bygdegård.

VALDEMARSVIK (LT)

Valdemarsviks Riksteaterförening är en synnerligen aktiv kulturspridare i kommunen. Föreningen förlägger dessutom föreställningar till olika delar av kommunen. Dessutom och inte minst sker detta i samarbete med lokala aktörer. Som i detta fall, tillsammans med Långrådna…

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share