Tid för skörd i Ormestorp

Ethel Hartmanns och Johan Bergströms havstornsodling vid Ormestorp består idag av 200 buskar.

ORMESTORP (LT)

Havtornsbären lyser inbjudande gula i Ethel Hartmanns och Johan Bergströms odling vid Ormestorps gård, en kilometer in från väg 210 mot Norra Finnö.

Buskarna kunde köpas för ganska länge sedan på plantskolor och då var det endast en sort, med det romantiska namnet Romeo och Julia, som gällde. Numera finns sex, sju sorter vid Ormestorp.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171006

Share