Tillsammans för bättre hälsa

Margareta Kristenson redogjorde inledningsvis för vad Östgötakommissionen kommit fram till och vilka åtgärder de rekommenderar. Av texten bakom henne framgår att det även ur hälsosynpunkt är viktigt med sociala nätverk.

Margareta Kristenson redogjorde inledningsvis för vad Östgötakommissionen kommit fram till och vilka åtgärder de rekommenderar.

VALDEMARSVIK (LT)

Bättre hälsa i Valdemarsvik var rubriken på en samling som hölls i Valdemarsviks Folkets hus. Den hade vidare underrubriken, Östgötakommissionens analys och rekommendationer. Syftet med samlingen var att tillsammans göra någonting för att förbättra folkhälsan i kommunen. Detta gällde olika aktörer, från kommunen och vårdcentralen, till föreningar och enskildas initiativ på området.

Ordföranden i denna kommission och tillika professor/ överläkare i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Margareta Kristenson, höll inledningsvis en genomgång av deras analys och slutsatser. Så även en hel rad förslag och idéer om vad som kan göras för att förbättra situationen.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160129

Share