Tillsammans kan vi göra mer

Morgonmöten på företag – nätverkande för utveckling av kommunen

Välbesökt morgonmöte hos Valdemarsviks kommuns näringslivsavdelning, denna dag förlagd till 30-årsjubilerande Bia AB. Vid fikat nätverkades det och olika kontakter med andra företagare togs under avspända former.

VALDEMARSVIK (LT)

Näringslivsavdelningen på kommunen bjöd in företagare i kommunen till ett välbesökt morgonmöte, förlagt till 30- årsjubilerande Bia AB, vars vd Sofia Asklöf dessutom utsågs till Årets företagare 2018. Näringslivsutvecklare Malin Österström inledde med att berätta om syftet..

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share