Tolkning gynnar ansökningar

Thomas Winberg, ordförande i Åtvidabergs tennisklubb, och Anna-Lena Grusell, turismoch kulturchef. Winberg är nyfiken på möjligheten att bredda verksamheten.

Thomas Winberg, ordförande i Åtvidabergs tennisklubb, och Anna-Lena Grusell, turismoch kulturchef. Winberg är nyfiken på möjligheten att bredda verksamheten.

ÅTVIDABERG (LT)

Under informationsmötet om den så kallade integrationspengen som föreningar kan söka var många föreningsföreträdare på plats. Kommunen har en bred definition både på integration och vad man kan söka pengar för.

Länstidningen berättade förra veckan om det tillfälliga bidrag, integrationspeng, som föreningar kan söka och att ett informationsmöte om denna skulle hållas. Mötet samlade många intresserade i Mässen.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161111

Share