Torpvandring vid Hults gård

Sven-Åke Svensson och Göran Hellqvist sätter dit en torpinventeringsskylt vid Braskhult under Hult.

NYKYRKA (LT)

Det samlades ett 30-tal deltagare när Västra Ny hembygdsförening lade en torpvandring vid Hults gård inte långt från Medevi. Föreningen skulle sätta ut ytterligare två torpskyltar utöver de 184 man redan satt ut i Västra Ny socken.

Kvällen kunde ha varit varmare, men det avskräckte inte besökarna.

Text och bild: EVA CARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share