Trädgård – något att satsa på

Pia, Elin, Linnéa, Sara, Håkan, Kim och Josefin anser att trädgårdsyrket har en framtid.

NORRKÖPING (LT)

Himmelstalunds Naturbruksgymnasium som ligger precis vid södra infarten till Norrköping har anor från 1800- talet. Från början ägdes skolan av staten och var låg i Stockholm.

1964 flyttades skolan till Norrköping där hortonomen och trädgårdsexperten Sven Gréen satt på posten som skolans rektor.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170310

Share