Trehörnas egen dag

En händelserik dag av gemenskap

Publiken lyssnar intresserat.

TREHÖRNA (LT)

När byalaget bjuder in till Trehörnadagen ställer Ödeshögs kommun upp med både kommunchef och kommunalråd. Dessutom kommer ett 40-tal Trehörnabor och vädret är uppehåll. Dagen är full av aktiviteter, Janne Segersson visar sin ladugård vid Rönnestad gård, Andreas Linder…

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share