Turisterna tas väl om hand

Ingmari Karlsson, turistföreståndare i Mjölby, gör alltid reklam för intressanta mål i Mjölby.

Mjölby kommun värnar om turistbyrån i Skänninge

Mjölby (LT)

En turist är någon som kommer och besöker orten samt under en kortare tid tar del av dess kulturvärden.  Olika uppfattningar har alltid funnits när det gäller turism. Frågan har ställts om den är bra eller dålig för bygden. I dag har turismen uppmärksammats som en del av en näringsgren jämförbar med vår…

Text och bild: INGA-BIRGITTA WIDÉN, HANS BLOMBERG

Share