Upptäck de ohittade platserna

Gömda och glömda platser: Hälsokällan och tjärdalarna vid Drabo

Av de byggnader som fanns under brunnsepoken i Drabo i slutet av 1800-talet finns bara stengrunderna kvar, men utsikten över Björkern är fortfarande lika betagande.

DRABO (LT)

Östergötland är fullt av ohittade platser och delvis oberättade berättelser. Det vill  Östergötlands museum ändra på och därför bjuder man i sommar på guidningar under rubriken Gömda och glömda platser i Östergötland. Det handlar om intressanta platser bortom allfarvägen…

Text och bild: JAN HULTMAN

Share