Utsikt över havsviken

Representativt bostadshus från 1989. Produktion av dikor och nötkött. Areal om totalt 706 hektar med skog, åker, våtmark, bete samt vatten och fem mindre öar. Jakt på viltrika marker hör till. Välkommen till Winö säteri som är veckans gård till salu.

Skärgården och det skärgårdsnära landskapet mellan och omkring Loftahammar och Gamleby en mycket vacker region. Det är en ren fröjd att bara vistas där men för den som har ögonen öppna finns stora upplevelser av olika karaktär, främst i naturen.

Här, mitt i detta sköna, är Winö säteri beläget. Det är också veckans gård. Namnet lär härröra från det gotiska ordet winja såväl som fornhögtyskans winne, betesmark, helt enkelt. Med tiden har det förändrats till Winjeö, till Winjö och slutligen till Winö.

Idag omfattar säteriet 706 hektar som fördelar sig på 200 hektar skog, 170 åker, 50 våtmark och 76 hektar bete. Skogsmarken återfinns i första hand på fastighetens norra och södra del. Den utgörs i huvudsak av tallskogar där man även finner ett stort inslag av lövträd och ädellöv där ek är det främsta inslaget. Skogen har ett virkesförråd om 27 000 skogskubik och en bonitet på 4,8. Utöver landarealen finns betydande vattenområden i havsviken Gudingen samt fem mindre öar.

Gårdens bostadshus är från 1989 och har en underbar utsikt över vattnet i Gudingen. Det är en representativ byggnad där stilen är klassisk för större gårdar och harmoniserar därför naturligt med miljön. Huset har generösa ytor, många rum och hel källare.

Matsal och salong finns i den östra delen medan sådant som kök och kontor finns i den västra delen. På övervåningen finner man flera sovrum, ett stort badrum och inte minst utgången till balkongen varifrån man ser ut över havet.

Sydost om huvudbyggnaden ligger Kvarnstugan som är i ett och ett halvt plan och har ett enskilt läge. Den har de senaste fem åren renoverats. Liksom från huvudbyggnaden har även den här bostaden en mycket fin utsikt över Gudingen.

Idag bedrivs köttdjursproduktion med dikor samt spannmålsodling på Winö. Jordbruket har alltid haft en betydande plats på gården och här har tidigare funnits mjölkproduktion. Åkermarken utgörs av både större välarronderade fält och av mindre.

Ekonomibyggnaderna som finns här beskrivs som både rationella och i gott skick. Den tidigare mjölkladugården har byggts om till att rymma cirka 130 djur i ett par olika avdelningar. I den stora hallen finns plats för 100 djur i lösdrift. Det finns även en stor verkstad och en maskinhall. Vid stranden finner man fin äldre magasinsbyggnad och ett mindre båthus.

De goda förutsättningarna med olika marktyper, skog, inägomark, våtmark och vatten på ägorna framhålls som mycket gynnsamma för jakten. Det finns god tillgång på hjort, rådjur, vildsvin och man har en bra tilldelning på älg. Våtmarkerna gynnar viltet såväl som fågellivet.

Windö säteri är omfattande och här har endast givits ett smakprov av vad veckans gård har att erbjuda. Fastighetens långa historia som sträcker sig bakåt till medeltiden visar att man redan då visste att välja en bra plats att bo och verka på.

Text: BO BÄCKMAN

Share