Utställning med Fridtjuv själv

Britt-mari ”Bitta” Johansson har nytt jobb och får sätta sig i skolbänken.

ÖDESHÖG (LT)

Ett besök på biblioteket ger alltid ny kunskap. Avsikten med dagens besök är att se den lokala utställningen i anledning av att folkskolan fyller 175 år. Den nya kunskapen är dels ett möte med den för veckan nya enhetschefen för kultur och fritid dels en upptäckt.

Den vita lådan står på disken just levererad av Postnord. Den är blå!

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929

Share