Utvecklingsprojekt för hälsan

Boxholmsborna ska bli mer välmående

BOXHOLM (LT)

Alexandra White är samordnare i projektet.

Förbättrad hälsa bland Boxholms invånare är målet! Projektet Välmående Boxholm har pågått i ett par år med olika aktiviteter, bland annat en satsning

på att utbilda hälsoguider. Ett trettiotal personer har gått utbildningen och i början av februari var det sista utbildningstillfället för de som valt att gå steg 2 av utbildningen…

Share