Vad händer med Rogslösa skola?

De tomma lokalerna öppnar för möjligheter

Våga gård sedd från uteplatsen. Tanken är att föräldrakooperativet ska flytta till Rogslösa.

ROGSLÖSA (LT)

Skolor på landsbygden lever ofta mer eller mindre farligt. Detta har även under många år gällt skolan i Rogslösa och plötsligt en dag på hösten 2015 beslutar kommunfullmäktige i Vadstena att lägga ner den och från och med vårterminen 2016 är huset utan skolverksamhet. Vad har hänt…

sedan dess och vad händer framöver?

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share