Vad kan kommunerna göra?

Lars Stjernkvist talade på Vreta Klusters årsstämma

– Det allra viktigaste är att se till att frågor vi tycker är viktiga blir en politisk vardag. Det sa Lars Stjernkvist när han talade om framtidens gröna näringar på Vreta Klusters årsstämma.

LINKÖPING (LT)

För bara någon generation sedan hade de flesta svenskar en naturlig koppling till landsbygd och gröna näringar. Idag ser det helt annorlunda ut. 90 procent av befolkningen bor i tätorter och många saknar naturlig kontakt med det agrara. Kan Lars Stjernkvist och hans kollegor göra?

Text: TOBIAS PETTERSSON Bild: FOTOFABRIKEN

Share