Vågade ta steget till nytt yrke

Följde sin dröm – bondelivet hägrar för nyutexaminerade Lieselotte

Lieselotte Creutz vågade ta klivet fullt ut och som vuxen utbilda sig till bonde. 

NORRKÖPING (LT)

Att sätta sig i skolbänken vid vuxen ålder kan vara en tuff utmaning. Många kanske när en dröm att skola om. Lämna det gamla yrket och genom vuxenutbildning öppna upp för något nytt. Upptäcka helt annan horisont som innefattar nya spörsmål och nya människor. För den som…

Text och bild: CARINA LARSSON

Share