Valdebatt lockade i Malexander

”Vi har alla ett stort hjärta för orten”

Drygt 50 personer hade kommit för att lyssna till valdebatten i Malexander vilket var en glädjande siffra enligt byalaget. Byalagets ordförande Per Cedervall var kvällens moderator.

MALEXANDER (LT)

Malexanders byalag anordnade en valdebatt i Föreningshuset torsdagen den 16 augusti. Politiker från de tre största partierna fanns representerade och arrangörerna gladdes åt det  stora intresset från malexanderborna. Byalagets ordförande Per Cedervall var mycket nöjd…

Text och bild: GEN LARSSON

Share