Vallastaden visar upp sig

Linda Moström, landskapsarkitekt på Stadsmiljökontoret, Linköpings kommun, har i samarbete med OkiDoki arkitekter tagit fram förslag för utvecklingen av Broparken.

LINKÖPING (LT)

Bo- och samhällsexpot  Vallastaden 2017 visar  en enorm bredd och variation  av kreativa lösningar  för yttermiljöer  och i synnerhet boenden.  En del utmärker  sig mer än andra  genom att ta steget ännu  längre medan några  förefaller som nästan  vanliga hus.

När man går genom Bo- och  samhällsexpot Vallastaden  2017 märks det att det inte är  någon vanlig stadsdel som  uppförs.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170922

Share