Välskött skogsfastighet

gts154

En trevlig äldre välskött småländsk gård belägen i sällsynt rik kulturbygd. Bostad om 155 kvadratmeter samt ekonomibyggnader. 240 hektar mark, varav 211 skogsmark. Välkommen till Gnöst som är veckans gård till salu.

Tanken far osökt omkring om småländska gårdar i allmänhet och detta undersköna landskap är bärare av ett nationellt kulturarv som utgör sinnebilden av svensk landsbygds rötter. Fråga några och de beskriver den äldre landsbygden såhär.

I Rumskulla socken finner man ett otal mer eller mindre kända platser, däribland Katthult där filmerna om Emil spelades in. Katthult har bevarats så lik filmernas gård som möjligt och man har öppet för besökare. Gården har flera historier, där Astrid Lindgrens berättelser om Emil är en och filminspelningarna och det som hänt sedan dess är en annan, men gården Katthult har förstås en egen historia som berättas för besökarna.

Andra platser som kan nämnas är Garpön i sjön Hjorten. Ibland kallas den Dackön. Här finns ett befästningsverk med tre ringar av 2 000 pålar. Det löper runt ön och är daterat till 1369 – 1370. Befästningen brändes ned under unionstiderna 1389 och i modern tid har man grävt ut platsen i samarbete mellan hembygdsföreningen och Kalmar Länsmuseum.

Den enorma Rumskullaeken är rikskänd. Några utdrag från beskrivningen 1772 av häradsfogden Magnus Gabriel Craelius: ”Wid den ryktbara digerdöden, och inom 150 år efter densamma, synes de största här i orten wäxande ekar först runnit up utur jorden, …/ en som ännu är färsk och står på Lieutnants bostället Norra Qvills ägor, är märkvärdig, emedan densamma är 22 alnar omkring bålen…/ bönderna på bostället bruka henne anars, som redskaps skjul, att där uti, för wäta förwara årder, harfwar och häckar.”

Veckans gård, Gnöst, hittar man enklast genom att köra mot Rumskulla från riksväg 40 och i Rumskulla fortsätta mot Ingatorp. Efter sex kilometer svänger man sedan mot Tyresbo. Sedan är det bara tre kilometer kvar. Fågelvägen finner man Österbymo några kilometer nordost.

Bostadshuset i två plan är av äldre, omodern status. I först hand interiört finns det del renoveringsbehov. Det finns indragen el, men inte vatten. Uppvärmning sker ”via kaminer, öppna spisar och vedspis i köket, ej besiktat, eldningsförbud”. Här finns en del att göra men det här huset är värt det. Den taxerade boytan är 155 kvadratmeter.

Gårdens ladugård har både loge och skulle. Stalldelen har betonggolv. Byggnaden har indragen el. Ett par uthus i trä och en enklare carport finns också.

Fastigheten har totalt 240 hektar mark, varav 221 utgörs av skog. Virkesförrådet beräknas till 36 200 skogskubik och boniteten till 7,6. Jakträtten liksom fiskerätt i Hålsjön och Gnöstasjön följer fastigheten. Ett större viltvatten finns anlagt på markerna. Ett mindre inhägnat arboretum med olika sorters lövträd finns i anslutning till viltvattnet.

För den som uppskattar skog, jakt, fiske och helst även en makalös kulturbygd utgör Gnöst något av en den plats där allt sammanfaller. Renovera och kanske modernisera så blir det här något av en modern Katthultsidyll.

Text: BO BÄCKMAN

Share