Välskött vid kyrkan

Sid 6 GTS

Det är en fin välvårdad gård vid Värna kyrka, med utsikt över Värnasjön. Hit hör totalt 101 hektar, varav 39 skog, 40 inäga och 15 vatten. Jakt och fiske följer köpet. Även fastigheten Värntorpet följer. Välkommen till Kyrkeby som är veckans gård till salu.

Här är det jordbruksbygd, skog och sjöar. Från vägen ser man ofta långt över fälten och betena. Bygden har bebyggelsemässigt det mesta från fritidshus till större gårdar som Herrsätter och Värnäs. Här finns också Värna kyrka.

När man ser på sådana här bygder, socknar och platser brukar den kända historien sträcka sig tillbaka till medeltiden och detsamma gäller Värna som nämns redan 1361. Under det seklet, 1387, nämns även en kyrkoherde vid namn Kättilbjörn. Man antar att den tidiga kyrkan varit en mindre träkyrka av ganska enkel modell men någon exakt dokumentation om den finns inte att tillgå. Dagens kyrka uppfördes under 1500-talet men har sedan dess byggts om och renoverats flera gånger.

Veckans gård, Kyrkeby, är bokstavligen belägen alldeles intill Värna kyrka. Tomterna gränsar till varandra. Det är lätt att hitta hit. Man svänger av väg 35, mellan Åtvidaberg och Linköping mot Värna mitt för den välkända Röstens gård. Sedan är det fyra kilometer tills man är vid Värna kyrka och Kyrkeby.

Mangårdsbyggnaden i 1 ½ plan har en karaktärsgivande tillbyggd veranda i två plan på framsidan. Den inbyggda övre delen i punschverandastil är en vacker detalj i exteriören på det trevliga gula huset. Uppvärmningen sker i vattenburet system med en äldre jordvärmepump. I källardelen finns sådant som matkällare, pannrum och övriga förrådsutrymmen. Bostaden med tillhörande uthus är uthyrd tills vidare.

Ladugården med loge har yttermåtten 12 x 47 meter. Den är av traditionell modell och inrymmer bland annat mjölkrum och vagnslider. En byggnad i 1 ½ plan med yttermåtten 6,5 x 10 m rymmer garage och vedbod med mera. Här finns även en byggnad med ännu ett garage samt med förvaring och en tidigare foderkvarn.

Fastighetens samlade areal uppgår till 101 hektar som fördelar sig på bland annat 39 skog, 24 åker, 16 bete och 15 vatten. Skogens virkesförråd beräknas enligt skogsbruksplanen till 10 087 skogskubik med en bonitet på 8,1. Jordbruksmarken är utarrenderad till 13 mars 2020. Åkermarken är samlad intill gårdscentrum och en del av betena finns vid Värnasjöns strand.

Kyrkeby 2:1 eller det så kallade Värntorpet är en egen fastighet. Bostadshuset är i 1 ½ plan. Det är delvis renoverat och har nydragen el. På nedre plan finner man ett rum om 23 kvadratmeter som kallas stora ”salen” och i det finns en kakelugn. Köket är på 10 kvadratmeter och har ett stort skafferi samt utgång till baksidan. En trappa upp finns bland annat två sovrum och snedgarderober utmed långsidorna. Till Värntorpet hör även en tvättstuga med dusch och en äldre ladugård med plats för såväl småskalig djurhållning som förvaring. I trädgården finns flera fruktträd av olika sort.

Jakträtten följer med köpet. Här på fastigheten finns älg, dovhjort, vildsvin, rådjur med mera.

Fastigheten har även fiskerätt i delar av Värnasjön och Värnässjön. Kyrkeby 1:1 och 2:1 är välskötta och belägna i ett trevligt levande landskap med orter som Björsäter, Grebo, Åtvidaberg och även Linköping inom enkelt avstånd. Här är det skönt att leva.

Text: BO BÄCKMAN

Share