Vår demografiska utmaning

Sverige har i dag 290 kommuner. De allra flesta är små, sett till antal invånare, och utvecklingen framöver ser ut att leda till ännu mindre underlag för den kommunala välfärden på många ställen i landet.

Övergripande är att vi alla lever längre oavsett om vi bor i stad eller glesbygd. Skillnaden är att andelen äldre är mycket större i glesbygd eftersom många i arbetsför ålder söker sig till tätorterna.

En liten befolkning innebär få som betalar skatt, detta gör att flera av Sveriges kommuner måste slås ihop om vi inte ska drabbas av skattechock. Den slutsatsen dras i rapporten Demografins regionala utmaningar (SOU 2015:101) som lämnades till regeringen strax före jul.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160129

Share