Världen behöver fler av Merkel

Kvinnan som under 2015 visat ett utomordentligt starkt och tydligt ledarskap, har nu i ensamt majestät blivit utsedd till den ärofyllda titeln Årets person av Time magazine. Anledningen är tydlig: När Europa efterfrågat politiskt mod, har Merkel aldrig tvekat, utan snarare visat, inte bara tyskarna, utan resten av omvärlden, att politik handlar om mer än vilja.

Angela Merkel, eller Mutti, mamma, som tyskarna kallar henne, prisas för sina insatser i flyktingfrågan och för hennes stora ansvarstagande för eurosamarbetet. Om vi väljer att enbart fokusera på flyktingfrågan, ligger utmärkelsen helt rätt i tiden.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151218

Share